Nhân Viên Hành Chính – Lễ Tân Tại Hà Nội

Mô tả công việc: – Thực hiện các công việc lễ tân, khánh tiết; tiếp đón khách hàng, trực, nghe điện thoại tại khu vực Lễ tân – Thực hiện các công việc Hành chính như: mua sắm, cấp phát, quản lý đồ dùng, trang thiết bị, công cụ dụng cụ, văn phòng phẩm, bách …

Nhân Viên Hành Chính – Lễ Tân Tại Hà Nội Read More »